ابوذر غفاری

ابوذر غفاری یا جُندب بن جُناده اهل مکه

ابوذر غفاری ابوذر غفاری : یکی از صحابه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و از حامیان و یاران وفادار به امام علی ابن ابیطالب علیه السلام بوده و است ، ابوذر غفاری بیست سال پیش از ظهور اسلام ، در خانواده ای از طایفه غفار که از طوایف اصیل عرب به شمار […]