به علم عمل کنیدتاسعادت مند شوید:امام علی علیه السلام
× بستن تبلیغات

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد

مومن باید دارای چه خصلتهائی باشد.
مرحوم کلینی رحمهً الله تعالی علیه درکتاب اصول کافی،ازحضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: سزاوار است که برای مومن هشت خصلت باشد.هنگام حوادث لرزاننده با وقار باشد،هنگام گرفتاری شکیبا باشد،هنگام فراوانی نعمت شکرگزارباشد،بدانچه خدایش روزی دهد قناعت ورزد،بردشمنان ستم روا ندارد،بارخود را بردوش دوستان نیفکند{ به خاطردوستان بردیگران ستم نکند، به خاطردوستان گناه نکند،برای دوستان فوق طاعت تحمل نکند.ازمجلسی رحمهً الله} تنش از او در رنج باشد ومردم ازاو درآسوده باشند،به راستی دانش دوست جانی مومن است،بردباری وزیر اوست،خردفرمانده اوست،نرمش برادر اوست،نیکی کردن پدر او است.
ودرکتاب ناسخ التواریخ است که حضرت امام علی ابن حسین علیه السلام فرمود:چهارصفت است که هرکسی به آن خصال آراسته باشد،اسلامش کامل وازگناه محفوظ می گردد،وخدای عزوجل را ملاقات می کند درحالی که خدای ازوی خوشنود گردد.نخصت آنکسی که به آن حقوقی که ازخدا برای مردمان برنفس او مقدر است وفا نماید،دوم کسیکه با مردمان به صدق لسان و راستی گام بردارد،دیگرآنکسی که ازهر کرداری ناشایسته وفعلی قبیح درحضرت خدای وحضورمردمان آرزم گیرد،چهارم کسی کهبااهل وعیال خویشتن بحسن خلق وخوی ستوده رفتار نماید.

ملا شدن چه آسان،آدم شدن چه مشکل!

                                     « ملا شدن چه آسان،آدم شدن چه مشکل! »

من بعضی وقتها با خودم فکرمی کنم که فرق ملاهای قدیم با ملاهای جدید چیست؟چرا ملاهای قدیم ادعای کمتری داشتند؟وملاهای امروزی ادعاهای بیشتراز سایرمردم دارند؟من از پدرومادران پیر و قدیمی شندیده امکه ملاهای زمان قدیم زمان حکومت پهلوی وقاجار بامردم انس والفطی بیشتر داشتند.همیشه ودر همه حال مردم را از همه لحاظ مراعات می کردند.چه شده است که امروزه یک طلبهء ساده برای خواندن یک نماز میت یا برای تلقین میت یا برای دو رکعت نماز میت، اول قیمت کار را طی می کنند؟
البته اینهاکارهای سطحی و آسان دین است که فرد دیگر هم که کمی سواد خواندن ونوشتن را بلد باشد می تواند انجام دهد.این چنین کارهای اولیه ملا یا غیر ملا نمی خواهد.اما برای احترام به علما ومقام یک عالم،مردم
سعی می کنند حتی این چنین کارهای سطحی را نیز به روحانیون عزیز بسپارند.

روحانیون عزیز وبزرگوار نباید ازاین چنین فرستها سوء استفاده کرده تا جیب مردم را خالی کنند.فرق یک ملا یا روحانی،بامردم عادی نیز درهمین است روحانی در جمع لغات یعنی انسانی که به عرفان رسیده است،یعنی خدا
را بیشتر درک وفهم می کند،برای اینکه مطلب بیشتر روشن شود مثالی را می زنیم انسانی که به حج می رود، ازروز ثبت نام حالات روحی خود را دگرکون می کند سعی می کند مثل انسانهای روحانی یا همان انسان به عرفان رسیده عمل کند حقوق مردم را بیشتر از قبل مراعات نماید درکارهای خیرشرکت نماید.
درنظرمردم عوام حاجی کسی است که باپوشیدن لباس احرام نفس اماره خود را قربانی می کند وشیطان را سرمی برد.
از نظر اسلام روحانی یا همان ملا یک حاجی است که با پوشیدن لباس روحانیت نفس خود را سرمی برد چون لباس احرام نشانه یک حاجی است. پس لباس روحانیت نشانهء این است که، این آقای روحانی نفس دنیا طلبی
خود را از دنیا وآنچه موجب افزونی گناه انسانی می شود را سر بریده است!
سخن اینجاست که چرا بعضی از روحانیون نمی توانند لباس خود را از آلودگی ها و منم ها { که شعار یک انسان به عرفان رسیده نمی باشد}حفظ نمایند.
قدیمیها وقتی می دیدند که فرزندشان کمی حلال و حرام سرش می شود، عشق و علاقهء بیشتری به اخلاق اسلامی نشان می دهد،آنوقت او را برای تحصیل در حوزه های اسلامی انتخاب می نمودند.به نظر می رسد روحانیون قدیم با تقویت زهد و تقوای الهی به صورت عملی،و با آموختن علم وسواد حوزه وی و دانش اسلامی همیشه هماهنگ،و بادقت بیشتری مسیر علم و دانش را سپری می کردند.
البته قابل ذکر است که همه روحانیون و ملاها در یک را ه و مسیر نمی باشند. هستند خیلی از آنها که همیشه با مردم درحال شازش و مدارا می باشند و با کم و زیاد مردم می سازند،ودرمجالس و منبرهای آنها عدل وانصاف بیشتری دارند و برعکس بعضیها،به جای خرما،خدای خرما را می بینند.خداوند وجود چنین علمای اسلام را زیادکند که اسلامبه برکت این چنین ملاها زنده است وهمیشه زنده خواهد ماند.انشاالله.
ملا باید بداند کارکردن در یک صافکاری،پنچرگیری،کارهای خدماتی،کشاورزی وغیر…..هیچ عیبی ندارد، وکارکردن درمکانها،وجاهای عمومی که به صورت شرعی وقانونی می باشد.از ارزش روحانیت ایشان کم نمی کند،حتی آن کاری که توسط یک روحانی انجام می شود به جهت اینکه با معنویت او نیزآغشته شده است،ارزش خدائی نیز پیدا می کند.
یک روحانی آگاه و زیرگ ،خودش جایگاه خود را درمیان مردم می فهمد.وبرای به دست آوردن یک جایگاه عالی ودر شاَن ومقام یک عالم آل محمد همیشه درتلاش و برای بدست آوردنش با مردم درحال سازش و مدارا می باشند.
ملای که عالم به عمل نیک انسانی وتقوای الهی آراسته نباشد، هرچند در مقام علمی به درجه علای برسد که عنوانهای چون علامه ، ایت الله،پرفسور،استاد مشهور باشد،بداند که ارزش او فقط به القابی است که روی کاغذها می نویسند وتا زمانی که آن کاغذ هست.نام او هم هست.
وآن زمان که آن کاغذ به هر دلیلی از بین برود او هم ازبین رفته است.روحانیون یا همان ملا ها، باید نردبانی باشند که مردم عادی توسط آنها به خدای متعال نزدیک شوند و به تقوای الهی که همان آدم شدن است برسند و این نمی شود مگراینکه روحانیون خودشان عالم به فرائض دینی وعمل کنندکان به مکارم الاخلاق و آداب نیک انسانی باشند.
که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرمودند:مثل العالم الّذی یعلّم النّاس الخیر و ینسی نفسه کمثل السّراج یضی ء للنّاس و یحرق نفسه؛:حکایت دانشمندى که مردم را تعلیم دهد و خویشتن را فراموش کند چون چراغ است که مردم را روشن کند و خویش را بسوزاند.{۱}
امام علی علیه السلام فرمود:اِعْمَلُوا بِالْعِلْمِ تَسْعَدُوا؛: به علم عمل کنید تا سعادتمند شوید.{۲}
ملا یعنی: باسواد، تحصیلکرده، درسخوانده، عالم، فاضل، آخوند، روحانی، شیخ ومکتبدار.{۳}
روحانی یعنی:۱. آنچه مربوط به روح و روان باشد.۲. (صفت نسبی، اسم) دانشمند و پیشوای دینی؛ فقیه.۳. معنوی.۴. دینی؛ مذهبی.۵. دارای پارسایی و صفا.۶. مربوط به عالم ملکوت.{۴}

جمشید آذرمی آذر


منابع ومآخذ.
۱-نهج الفصاحه
۲-شرح غررالحکم ج۲ ص ۲۳۹
۳-فرهنگ فارسی معین ، واژ مترادف ومتضاد
۴-فرهنگ فارسی عمید

{ درفضیلت ومقام حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام }

{ درفضیلت ومقام حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام }

birthday-ali

درمقام و فضیلت امام علی ابن ابیطالب علیه السلام سخن گفتن و مطلب

نوشتن کارآسان وساده ای نیست۰درمقام وفضائل آنروح ملکوتی،امیرمومنان،

مولای متقیان،تمامی نویسنده گان تاریخ که می خواستند ازآن امام همام مطلبی

را بنویسند حتماٌ هم کم آوردند.چون امام علیه السلام به تنهائی علم مطلق است

یعنی همهء دانشها وعلمهای جهان هستی در وجود مبارک حضرت علی علیه

السلام جمع شده است که خداوند متعال درآخرین آیه سوره رعد می فرماید:

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَاب:که به نظرمفسرین قرآن کریم و علمای اسلام آیه

درفضیلت علم حضرت علی علیه السلام نازل شده است.

 ادامه خواندن { درفضیلت ومقام حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام } 

چهارده اندرز ازمولای عارفان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام.

084

برای اولین نوشته در وبلاگ وردپرس بجا دیدم اندرزهای از حضرت امام علی علیه السلام هم به عنوان تبرک وهم به عنوان پند واندرز به خودم و به شما عزیز گرامی تقدیم نمایم.واین اندرز و نصیحتها در چهارده جملهء پرمغز، وپرمحتوا ارائه میشود.

وَ قَالَ ع مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ- وَ مَنْ رَضِیَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ یَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ- وَ مَنْ سَلَّ سَیْفَ الْبَغْیِ قُتِلَ بِهِ- وَ مَنْ کَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ- وَ مَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ- وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ- وَ مَنْ کَثُرَ کَلَامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ- وَ مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَیَاؤُهُ- وَ مَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ- وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ- وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ- وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّاسِ فَأَنْکَرَهَا- ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِکَ الْأَحْمَقُ بِعَیْنِهِ- وَ الْقَنَاعَهُ مَالٌ لَا یَنْفَدُ- وَ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ- رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِالْیَسِیرِ- وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ کَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ- قَلَّ کَلَامُهُ إِلَّا فِیمَا یَعْنِیهِ(۱)

و درود خدا بر او، فرمود:
۱:آن کس که در عیب خود بنگرد از عیب جویى دیگران باز ماند،
۲: و کسى که به روزى خدا خشنود باشد بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد،
۳: و کسى که شمشیر ستم بر کشد با آن کشته شود،
۴: و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هلاک سازد،
۵: و هر کس خود را در گردابهاى بلا افکند غرق گردد،
۶: و هر کس به جاهاى بد نام قدم گذاشت متّهم گردید.
۷: و کسى که زیاد سخن مى‏گوید زیاد هم اشتباه دارد،
۸: و هر کس که بسیار اشتباه کرد، شرم و حیاء او اندک است،
۹:و آن که شرم او اندک، پرهیزکارى او نیز اندک خواهد بود،
۱۰: و کسى که پرهیزکارى او اندک است دلش مرده،
۱۱:و آن که دلش مرده باشد. در آتش جهنّم سقوط خواهد کرد.
۱۲: و آن کس که زشتى‏هاى مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد سپس همان زشتى‏ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعى است.
قناعت، مالى است که پایان نیابد،
۱۳: و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندک چیزى خشنود است،
۱۴: و هر کس بداند که گفتار او نیز از اعمال او به حساب مى‏آید جز به ضرورت سخن نگوید.

۱: نهج البلاغه حکمت شماره ۳۴۹

 

× بستن تبلیغات