کلاه خود را قاضی کنید

کلاه خود را قاضی کنید خدا رحمت کند انسانهای قدیم را میگفتند بشینیدکلاه خود را قاضی کنیدتا به کارهای خود بیندیشید. راست گفتند خوب است که انسان هراز گاهی بشیندو کلاه خود را قاضی کند و به اعمالی که انجام داده است خوب دقت کند، تا ببیند که کارهای که انجام داده است، آیا همش […]

درپاکی چشم

چشم چراغ وجود انسان است حضرت عیسی مسیح علیه السلام به یارانش فرمود: چشم،چراغ وجود انسان است، اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت هم پاک و روشن میشود ، ولی اگرچشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد ، تمام وجودت هم درتاریکی عمیقی فروخواهد رفت. مدرک:تفسیر کاشف جلد ۳

حقوق زن

امام صادق علیه السلام می فرماید: إنَّ المَرءَ یَحتاجُ فی مَنزِلِهِ و عیالِهِ إلی ثَلاثِ خِصالٍ یَتَکلَّفُها و إن لَم یَکن فی طَبعِهِ ذلِک: مُعاشَرَهٍ جَمیلَهٍ و سَعَهٍ بِتَقدیرٍ و غَیرَهٍ بِتَحَصُّنٍ. مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که حتی اگر در طبیعت او نباشد، (باید خود را به […]

کنیزی که به زیرکی زبان آزاد شد

در ناسخ التواریخ است که وقتی جاریه حضرت سجاد علیه السلام ابریقی(۱) در دست و بالای سرمبارک آنحضرت آب بر دست مبارکش میریخت ، ناگاه ابریق بیفتاد و سر آنحضرت را بشکست امام علیه السلام سرمبارک برافراشت {یعنی سرش را بلند کرد} جاریه عرض کرد. ولکاظمین الغیظ (۲) حضرت فرمود: خشم خود رافرو بردم،کنیز گفت،والعافین […]

images

آیا مرده ای از قبرستان زنده برمی گردد؟

  آیا مرده ای از قبرستان زنده برمی گردد؟.  درکتاب کشکول منتظری آورده است که! ملا فتح الله کاشانی صاحب تفسیر را سکته عارض  شد.اطرافیان واقاربش ایشان را بعد از تغسیل وتکفین دفن نمودند. چون شب شد،نبّاش به طمع کفن با آلت نبش قبرکه همراه داشت قبر راسوراخ نموده چنگگ را داخل قبرانداخته که کفن […]