همنشین تو از تو به باید.

حکما گفته اند که صحبت باکسی دار که تو را ازپنچ حال به پنچ مقام دعوت کند:
ازظلمت شک بنور یقین، از غوایت کبر به هدایت تواضع ، از دناثت عداوت برفعت محبت ، از زیغ نفاق به استقامت اخلاص واز اشتغال نفس به اشتغال اوامر حق.
و از سخنان فیثاغورث حکیم است که : دوست آنسکه تو را برعیب تو آگاه کند.
و دشمن آنستکه عیبی ببیند و ستایش نماید.
وباز گوید زنده آنستکه در زندگی مرده باشد و مرده آنست که خود را زنده داند.

مواظب دنیای هزار چهره باشیم

آورده اند که روزی حضرت عیسی نبی علیه السلام  دنیا را دید بصورت عجوزه که قدش خمیده و چادر رنگین بر سر انداخته و یکدست خود را به حنا خضاب و دست دیگر بخون آغشته کرده است.

عیسی فرمود چرا پشتت خمیده ؟ دنیا گفت ازبس که عمر کرده ام.

عیسی فرمود که چرا چادر رنگین بر سرداری ؟ دنیا گفت: تا دل جوانان را به آن فریب دهم.

ادامه خواندن مواظب دنیای هزار چهره باشیم

این دو صنف از مردم مواظب باشند

پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: این دو صنف از امت من آنزمان که صالح شدند، همه امت من صالح می شوند وهرگاه فاسد شدند همه فاسد می شوند، یکی علماء دیگری امراء.

ودر حدیث دیگر فرمود:إنّ الصَّفاهَ الزُّلالَ الذیلا تَثبُتُ علَیهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ .آن تخته سنگ لغزنده اى که پاى علما روى آن استوار نمى ماند ، طمع است .

رزق و روزی

رزق و روزی

                              re1672-1
وَ کَأَیِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لاََ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللََّهُ یَرْزُقُهََا وَ إِیََّاکُمْ وَ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ‏ : وچه بسیارجاندارانی که نمی‏توانند متحمّل روزی خود شوند.خداست که آنهاوشما را روزی می‏دهد، و اوست شنوای دانا.(۱)
آدمی نباید دربدست آورد رزق و روزی خود و اهل خانواده اش کاری را انجام دهد که نباید انجامش دهد،انسانی که اعتماد به قدرت پروردگار عالمیان داشته باشد، و میداند آن خدائی که او را از نیستی به وجود آورده، و آن زمانی که در شکم مادر بود نه دهنی برای خوردن داشت { دهنی برای خوردن داشت اما معمور به خوردن نبود } و نه غذائی موجود بودکه میل نماید.

ادامه خواندن رزق و روزی

درهوا مخلوقات عجیب و غریب وجود دارد

درکتاب بحرالمعارف است که هرون یک روز بعزم شکار به صحرا رفت مرغ بازسفید شکار دردست داشت یک مرتبه دید مرغ باز بر روی دست او به اضطراب آمد آنوقت هارون باز شکاری را رها کرد بسوی هوا باز شکاری بعداز مدتی بروی زمین بازگشت و درچنگالش چیزی شبیه به ماهی و مار هست ، هرون بسیارتعجّب نمود، و ازعلما در بارهء شکار سوال کرد. گفتند هوا معمور است و در آنجا امم مختلفه مسکن دارند.