مواظب دنیای هزار چهره باشیم

آورده اند که روزی حضرت عیسی نبی علیه السلام  دنیا را دید بصورت عجوزه که قدش خمیده و چادر رنگین بر سر انداخته و یکدست خود را به حنا خضاب و دست دیگر بخون آغشته کرده است.

عیسی فرمود چرا پشتت خمیده ؟ دنیا گفت ازبس که عمر کرده ام.

عیسی فرمود که چرا چادر رنگین بر سرداری ؟ دنیا گفت: تا دل جوانان را به آن فریب دهم.

ادامه خواندن مواظب دنیای هزار چهره باشیم

این دو صنف از مردم مواظب باشند

پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: این دو صنف از امت من آنزمان که صالح شدند، همه امت من صالح می شوند وهرگاه فاسد شدند همه فاسد می شوند، یکی علماء دیگری امراء.

ودر حدیث دیگر فرمود:إنّ الصَّفاهَ الزُّلالَ الذیلا تَثبُتُ علَیهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ .آن تخته سنگ لغزنده اى که پاى علما روى آن استوار نمى ماند ، طمع است .