درپاکی چشم

چشم چراغ وجود انسان است حضرت عیسی مسیح علیه السلام به یارانش فرمود: چشم،چراغ وجود انسان است، اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت هم پاک و روشن میشود ، ولی اگرچشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد ، تمام وجودت هم درتاریکی عمیقی فروخواهد رفت. مدرک:تفسیر کاشف جلد ۳

حقوق زن

امام صادق علیه السلام می فرماید: إنَّ المَرءَ یَحتاجُ فی مَنزِلِهِ و عیالِهِ إلی ثَلاثِ خِصالٍ یَتَکلَّفُها و إن لَم یَکن فی طَبعِهِ ذلِک: مُعاشَرَهٍ جَمیلَهٍ و سَعَهٍ بِتَقدیرٍ و غَیرَهٍ بِتَحَصُّنٍ. مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که حتی اگر در طبیعت او نباشد، (باید خود را به […]