درفضیلت قرآن کریم

{ درفضیلت قرآن کریم }

فضل قرآن آنستکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است

خواندن قرآن،تفکرکردن درمعانی،وعمل کردن به آن،ودانستن تفسیرومعنی آن

همتای پیغامبری است.«این حدیث درکتاب ترجمه تفسیرطبری ج۱آمده است»

{۱} إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی‏ هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ لْمُؤْمِنینَ.

حقّا که این قرآن (جامعه انسانى را) به پایدارترین و استوارترین طریقه وآیین

هدایت مى‏کند،ومؤمنانى را که پیوسته عمل‏هاى صالح بجا می آوردند بشارت

مى ‏دهد که براى آنها (در دنیا و آخرت ) پاداشى بزرگ است.(۱)
ادامه خواندن درفضیلت قرآن کریم