ارزش شهید درپیشگاه خداوند متعال

 

ارزش شهید در(۴۰)پیشگاه خداوند متعال

 

تقدیم به شهدای وطن عزیزمان ایران که در راه دفاع از اسلام، دفاع از
آبرو ، حرمت ، وناموس دختران و زنان این میهن زمین، جان خود را
در طبق اخلاص و با دلاوریهای مثال زدنی فدای این میهن نمودند.
و
تقدیم به روح پاک و پر افتخار سرداراسلام، شهید وطن عزیزمان ایران
فرزند دلیر آذربایجان،شهید آقا مهدی باکری.

ادامه خواندن ارزش شهید درپیشگاه خداوند متعال