گروه دورهمی قبله ای ها

درشهرستان عجب شیر روستای آلقو طائفه قبله ای ها گروهی را تشکیل داده ند که هریک ماه یک بار دور هم جمع می شوند و یکی از خانواده  عضو گروه  خرج یک وعده از غذای جمع را تقبل مینماید ، خوبی این مسئله در آنجاست  که برنامه دورهمی آنها  از اول آغازش قرارخود را بر این اصل پیوند

داده اند که غذائی که قرار است  برای گروه  تهیه شود به صورت خیلی خلاصه تا در حد یک آبگوشت ساده آماده شود . و این کار به صورت ماهانه  و در نوبت بندی مشخص شده انجام می گیرد.

گروه برنامه ریزی خود را طوری تنظیم نموده اند که آن دسته از اعضای گروه که امکان پذیرای ازگروه را درمنزل خود نداشته باشند نوبت آنها  را در فصلهای گرم  قرار می دهند و این فرصتی خوبی است که آن خانواده ها درمکانهای باز مثل صحرا یا پارکهای عمومی انجام می دهند.

اعضای این گروه با سنهای مختلفی در جمع این گروه حاضر می شوند که شیرخواران عضو کوچک ترین و  احمد آقای ۸۵ساله به عنوان بزرگ  خاندان قبله ای ها ریس گروه می باشد. بزرگترین و جذابترین  مسئله ای که در این گروه با عنوان برنامه  فرهنگی و سرگرمی

که بابرنامه ریزیهای ثابت انجام می شود مسابقات و پرسشهای  گوناگون این گروه است که بصورت هدفدار از طرف  با سوادترین عضو گروه شروع و بعد توسط تک تک اعضای گروه ادامه می یابد.

مهمی این کار از آنجامعلوم می شود که تمامی اعضای گروه در موقع اجرای برنامه های فرهنگی و سرگرمی گوشیهای خود را کنار می گذارند و مشغول جواب دادن به سوالهای مطرح شده می باشند،و این درحالی است که امروزه فضای مجازی و بازی های اینترنتی

جزو اصلی ترین سرگرمیهای جوانان را به خود اختصاص داده است. وجای خالی چنین کارهای فرهنگی و اجتمایی در خانواده ها دیده می شود وصد البته ردپای تهاجم فرهنگی نیز از خالی بودن چنین برنامه ها درخانواده ها برای خود جائی بازمی کند.

مشارکت مردان و بانوان دراینکارها تغریبا یکسان و کاهی سهم مشارکت بانوان بیشتراز مردان نیز می باشد. و یکی دیگراز امتیازهای که این چنین  دورهمی ها آگاهی و اطلاع خانواده ها از یکدیگر می باشد که این همان صله رحم است که اسلام نیز مورد تأکید قرار میدهد.