کلاه خود را قاضی کنید

کلاه خود را قاضی کنید
خدا رحمت کند انسانهای قدیم را میگفتند بشینیدکلاه خود را قاضی کنیدتا به کارهای خود بیندیشید.
راست گفتند خوب است که انسان هراز گاهی بشیندو کلاه خود را قاضی کند و به اعمالی که انجام
داده است خوب دقت کند، تا ببیند که کارهای که انجام داده است، آیا همش به خاطر رضای خداوند
متعال یا نه، به خاطر رضای مردم بوده است،هرعملی که برای جلب رضای پروردگار متعال به انجام
برسد. اکثرمردم نیزحتما ازآن کارهاو عمل نیز رضایت خواهند داشت.
و یا اگر بخاطر رضایت عده ای از مردم انجام شود ، که دراین مواقع خیلی وقتها رضایت خداوند
متعال نادیده گرفته و حتما با معصیتی همراه خواهد شد.

آیا تاکنون شده که با خودمان خلوت کنیم و در باره خوردنمان ، پو شیدنمان ، نوشیدنمان ، گفتنمان،
شنیده هایمان ، وکارهائی که تاکنون انجام داده ایم وانجام خواهیم داد ،فکرکنیم و بیاندیشیم که آیا در
رضایت آفریدگار دانا و توانا قرارگرفته است یا نه؟
البته در هردین و مذهبی که باشیم فرق نمی کند، چون که درهر دینی که باشید، اعتقاد به معاد و عدل
خداوند متعال هست.و با این همه دلیل و برهانی که تنها در برابر دیدگان مان میباشد . برای شناخت
توحید، معاد و عدل خداوند متعال کافی می باشد.
ما آذربایجانی ها مثلی داریم که ، هر وقت حق مان را کسی بخورد یا ندهد ، می گویم ! عیب ندارد
خدائی هست ، قیامتی هست ،حق وحسابی هست ، روز قیامت پیش عَلَم سفید حقمو نگیرم حلات
نمی کنم. که منظورشان همان حساب روز قیامت می باشد.
وشما برادر، یا خواهرگرامی، اگرمسعولیتی درکشور داشتی یا داری ، یا نه اگر بعنوان یک ریش سفید
برای قضاوت،یابرای تصمیم گیری درامری انتخاب شده ای ،یا انتخاب شده بودی،یا بعنوان سرپرست
چه تصمیمها گرفته ای ، یا درسخنرانیها،نوشته ها برای مردم یا برای خودمان چه تصمیمها گرفته ایم؟
که اگر مال مردم را بالا کشیده ایم به خودشان برگردانیم ، یا اگر در وقت قضاوت حق کسی را ناحق
کرده ایم برویم پیدایش کنیم و ازش حلالیت بگیریم، که شاید این کارها اول سخت تر به نظر برسد،
که حتما هم دادن حق مردم که یک عمر مال خود مان دانسته ایم، سخت است.
و اما سخت تر از آن هم ، آن چیزی است که مال مردم و حق مردم به گردن مان باشد ، تا به پیش
پروردگارمان برویم.
که افلاطون میگوید: گریز از مجازات ، جنایت کار را از آنهم که هست، بدترمیکند.و قبل از اینکه در
دادگاه عدل الهی به حسابمان رسیدگی شود.بهتر است خودمان بحساب خودمان برسیم.
که پیامبراکرم صلّی الله علیه وآله فرمودند:
حاسِبُوا اَنْفُسَکُمْ قَبْلَ اَنْ تُحاسَبُوا، وَ زِنُوها قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا و تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الأکْبَرِ؛ :
پیش ازآن که به حسابتان برسند، به حساب خویش برسید ،و پیش از آن که شما را بسنجند
و بکَشند ، خود را وزن کنید ، و براى آن عرضه بزرگتر (در قیامت) آماده شوید(۱)

مدرک:
۱_ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۳۸۰].

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *