غزل ترکی

قورخورام قتله یتم دلبر دلدارین  الندن     جان ورم جان تاپشرام گوزلری شخمارین الیندن

آرزولار ائلرم عمرم اولا بئرنچه  دوران           نیلم عمرم  باشا یتدی  مهء تابا نین  الیندن

یولابئرجودسونادوشموش شوق دوتموش جهانی       یولدازینهاره گئلب بیربئله ترلانین الیندن

باخ لبیندن دامیی  دامجی  تکین می گوزئلین       وره لرنوش اولام اما خودجانانین الیندن

شایدم  توشیاجان  هرگیم  ائچه بئربئله  می    ولی خوشدورائچه هرکس می دلدارین الیندن

آذری گورنه مقامه یتریسن میه سن      چوخلو هجران گورونوب  دور میه له یارین الیندن