ابوذر غفاری یا جُندب بن جُناده اهل مکه

ابوذر غفاری
ابوذر غفاری : یکی از صحابه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و از حامیان و یاران وفادار به امام علی ابن ابیطالب علیه السلام بوده و است ، ابوذر غفاری بیست سال پیش از ظهور اسلام ، در خانواده ای از طایفه غفار که از طوایف اصیل عرب به شمار می رود به دنیا آمد،گفته می شود که وی پیش از مسلمان شدن یکتا پرست بود. نوشته‌اند: روزی قدری شیر نزد بت قبیله اش که «مناه» بود برد و منتظر شد که ببیند بت چه می‌کند. ناگاه دید روباهی آمد و شیر را خورد و بر سر و روی بت، بول کرد و رفت.دیدن این منظره ابوذر را به فکر فرو برد و با خود گفت: «بتی که این قدر مفلوک است که روباهی را نمی‌تواند از خود دور کند، چگونه می‌تواند معبود من باشد و دفع زیان من و دیگران بنماید؟» همین اتفاق سبب شد که دست از بت‌پرستی بردارد و به دنبای حنفای خود برود. او سالها پیش از بعثت پیامبر اسلام دست از بت‌پرستی برداشت و در زمره حنفای زمان خود درآمد. ادامه مطلب